POLITIKA PRIVATNOSTI PORTALA E-MRSAVLJENJE.RS

 

Portal e-mrsavljenje.rs primenjuje politiku privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), usaglašenu i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Politikom privatnosti Portal e-mrsavljenje.rs  štiti posetioce i korIsnike ovog web-sajta.

Korišćenjem ili pristupanjem ovom web-sajtu slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti, kao i u skladu sa izmenama iste po potrebi.

1.UVOD

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima a u vezi pretraživanja i drugih aktivnosti na web-sajtu, a sve u cilju  zaštite podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti važi samo za web – portal e-mrsavljenje.rs.

2. ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE I KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

U skladu sa aktuelnim zakonodavstvom Politika o privatnosti pruža informacije o tome kako se prikupljaju, koriste, štite, čuvaju, dele i uništavaju lični podaci prikupljeni sa ovog sajta, prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

U smislu ovih pravila o privatnosti, „lični podaci” su informacije koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca, kako iz samih tih informacija, tako i iz tih informacija u kombinaciji sa drugim informacijama o tom pojedincu.

Ovaj sajt prikuplja standardne informacije  uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i jezik, lokaciju, vreme pristupa. Mi prikupljamo podatke kada koristite naš web-sajt.

Kada posetite naš web- sajt, naš server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke.

Sajt prikuplja i sledeće informacije:

Podaci o identitetu ličnosti   – koriste se da se utvrdi da li je to osoba za koju se predstavlja. To su: ime  i prezime; e-mail;  društvene mreže preko koji se ličnost može identifikovati;

Kontakt podaci – koriste se kako bismo poslali sve relevantne informacije i odgovarali na upite ili komentare.

Podaci o lokaciji – koriste se kako bismo Vam pružiili najrelevantnije informacije s obzirom na vašu geografsku određenost.

3. KAKO SE PRIKUPLJAJU PODACI

Kada posetite ili napustite naš web-sajt, automatski dobijamo URL sajta sa kog ste došli, ili onaj na koji ste  usmereni. Mi ćemo takođe dobiti Internet Protokol ( “IP”) adresu računara ili proksi server koji koristite za pristup web-u, vremene pristupa, pregledane stranice, detalje operativnog sistema, tip web pretraživača i mobilnog uređaja (uključujući Vaš identifikator mobilnog uređaja koji Vaš mobilni operativni sistem uređaja odašilje), Vaš mobilni operativni sistem, ukoliko koristite mobilni uređaj. Takođe možemo dobiti podatke o lokaciji.

4. KO PRIKUPLJA I KONTROLIŠE PODATKE

Vaše lične podatke prikuplja, obrađuje i kontroliše Portal e-mrsavljenje.rs sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Takođe, na osnovu GDPR, svaki korisnik web-sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

Nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija. Sajt: http://www.poverenik.rs/

5. DRUŠTVENE MREŽE

Ovaj web-sajt može da koristi aplikacije ili usluge za društvene mreže koje vam omogućavaju da delite sadržaje sa drugim korisnicima (zajedno „aplikacije za društvene mreže“). Bilo koji lični podatak ili druga informacija koju možete podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopšte nemamo kontrolu. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koje ste podelili putem aplikacija za društvene mreže.

6. U KOJU SVRHU KORISTIMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Cilj prikupljanja ličnih podataka je da Vam pružimo usluge u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i drugim pravnim zahtevima. To uključuje: pružanje, obradu, održavanje, poboljšanje i razvoj naših usluga koje Vam pružamo.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže, kao i o stranicama koje posećuju, kako bismo poboljšali naše usluge.

Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje. Koristimo informacije i sadržaj koji ste Vi pružili nama u svrhu istraživanja i razvoja za unapređenje naših Usluga kako biste imali bolje, intuitivnije iskustvo.

Takođe, Vaše podatke koristimo u statističke svrhe.

7. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Zadržavamo Vaše  lične podatke da Vam pružimo uslugu i ispunimo svrhu opisanu u ovoj politici, a samo u periodu koji nam je neophodan za ostvarivanje cilja prikupljanja podataka opisanog u ovoj Politici  privatnosti ili bilo kojim posebnim pravilima o privatnosti vezanim za određeni proizvod ili uslugu ili kada to zahteva važeći zakon.

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Takođe, ukoliko korisnici i posetioci sajta više ne žele da imamo njihove podatke o ličnosti, mogu zatražiti da uništimo sve njihove podatke o ličnosti iz naših sistema. U ovoj situaciji može da se desi da postoje  zakonske obaveze koje bismo morali da ispoštujemo. Tada bismo morali da odbijemo njihove zahteve ili da čuvamo određene podatke.

8. KOLIKO SU BEZBEDNI VAŠI PODACI

Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Da bi zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našem centru za čuvanje podataka

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem web- sajta. Ne postoji garancija da se informacijama ne može pristupiti, da budu otkrivene, izmenjene, ili uništene kršenjem bilo koje od naših fizičkih, tehničkih, ili upravljačkih mera zaštite.

9. SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE, KOME IH OTKRIVAMO

Nećemo iznajmljivati ili prodavati lične podatke koje ste postavili na našim servisima, osim na način kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Mogu se deliti Vaši podaci o ličnosti sa obrađivačima izvan zemlje nakon što se sprovede postupak procene i nakon što su predmetni obrađivači potpisali standardne ugovorne klauzule, a u skladu sa lokalnim važećim pravom.

Možemo preneti Vaše informacije i obraditi ih izvan zemlje u kojoj živite, gde god su naše filijale  i pružaoci usluga rade.

Takođe možemo otkriti Vaše lične podatke trećoj strani kao deo prodaje imovine portal-a e-mrsavljenje.rs, ili podele, ili kao posledica promene u kontroli portala ili jednog od njenih podružnica, ili u pripremi za bilo koji od ovih događaja. Svaka treća stranka kojoj mi prosledimo ili prodamo deo svoje imovine će imati pravo da nastavi da koristi lične i druge informacije koje nam pružate na način utvrđen u ovoj Politici privatnosti.

Zadržavamo pravo da zaposlimo druge kompanije, tj. treća lica i pojedince kako bi olakšali naše usluge (npr. održavanje, analiza, revizija, marketing i razvoj). Ova lica imaju ograničen pristup informacijama samo za obavljanje ovih poslova u naše ime i dužni su da ne otkriju ili koriste ove podatke u druge svrhe. Ova lica će primeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mere na takav način da će obrada zadovoljavati zahteve ove Politike privatnosti i osigurati zaštitu prava nosioca podataka.

Možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti sa povezanim licima ili partnerima.

S obzirom na našu korporativno-društvenu odgovornost, možda se od nas bude zahtevalo da delimo podatke posetilaca sajta sa sledećim entitetima (u skladu sa zakonodavstvom):

Vlastima i državnim organima – Predstavnicima vlasti i/ili državnim organima, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja bilo koje svrhe naznačene u ovoj Politici o privatnosti, ako je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite naših pravnih interesa u skladu sa zakonom.

Partnerima I saradnicima – U slučaju organizovanja i vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim web-sajtovima ili aplikacijama. Naš partner koristi Vaše podatke o ličnosti, samo ako smo, u te svrhe, pribavili Vaš pristanak. Ako niste saglasni sa ovim navodima, uvek možete da odlučite da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

Savetnicima potencijalnog kupca, kao i novim vlasnicima poslovanja – Ukoliko poslovanje bude prodato, podeljeno ili integrisano sa drugim poslovanjem, podaci o ličnosti biće obelodanjeni naznačenim licima.

10. NAPOMENA KOJA SE TIČE KORIŠĆENJA OVOG WEB-SAJTA OD STRANE DECE

Uvažavamo zaštitu privatnosti dece u interaktivnom onlajn svetu, pa ovaj web-sajt nije namenjen za dečju upotrebu i decu mlađu od 13 godina. Molimo Vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog web-sajta.

11. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti periodično revidiramo na osnovu promena u poslovanju i tehnologiji, tako da ih možemo menjati i dopunjavati. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka a da Vas ne obavestimo o tome unapred.

Predlažemo da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo Vaše informacije.

Promena pravila zaštite privatnosti će biti navedena ovde. Preporučujemo Vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj web-sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Pravila zaštite privatnosti, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.